[Infographics] - Các trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ngày: 01/10/2022
Nội dung bài viết

Tại Điều 38, Nghị định Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn đã đưa ra các quy định cụ thể về những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Cụ thể như sau:

Lưu ý:

Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 38 thì người có thẩm quyền xử phạt không ra quyết định xử phạt nhưng phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định (nếu có). Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả phải ghi rõ lý do không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng, trách nhiệm và thời hạn thực hiện.

Trên đây là bài viết CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG RA QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN. Để tìm hiểu cụ thể hơn về các quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn các bạn tham khảo tại Nghị định số 125/NĐ-CP. Hi vọng cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích nhất.

Bình luận

Gửi bình luận