[Infographics] - Quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý nợ thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Ngày: 03/10/2022
Nội dung bài viết

“Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế là việc ứng dụng các quy trình nghiệp vụ, các nguyên tắc, biện pháp, kỹ thuật về quản lý rủi ro và kết quả đánh giá tuân thủ pháp luật thuế, mức độ rủi ro người nộp thuế để quyết định thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong quản lý thuế.” Việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý nợ thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế được quy định rõ tại Điều 20, Thông tư số 31/2021/TT-BTC về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành ngày 17/5/2021.

Theo đó, Căn cứ danh sách người nộp thuế phân loại theo các mức rủi ro về quản lý nợ thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại Điều 13 Thông tư này, cơ quan thuế thực hiện việc quản lý nợ thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, có xem xét đến mức độ rủi ro để ưu tiên xử lý hoặc tăng cường đôn đốc.

Trên đây, là bài viết ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG QUẢN LÝ NỢ THUẾ VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ. Để tìm hiểu cụ thể về quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế các bạn tham khảo tại Thông tư số 31/2021/TT-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/7/2021 và thay thế Thông tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế. Hi vọng bài viết mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích nhất.

Bình luận

Gửi bình luận