Những lỗi trên hóa đơn không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Ngày: 03/10/2022
Nội dung bài viết

Trong quá trinh lập hóa đơn, doanh nghiệp hay kế toán có thể xảy ra những trường hơp sai sót khiến hóa đơn bị lỗi. Vậy những lỗi nào trên hóa đơn không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Các bạn cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Căn cứ Khoản 15 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC, những lỗi trên hóa đơn sau đây sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

[…]

15. Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

- Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);

- Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;

- Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều này);

- Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo);

- Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi.

[…]”

Trên đây là bài viết những lỗi trên hóa đơn không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Hi vọng sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn về vấn đề này để tránh những lỗi sai và có thêm những thông tin hữu ích nhất.

Bình luận

Gửi bình luận