[Review sách] - 20 Hành Trang Cho Chuyến Xe Tuổi 20s - Nguyễn Mai Đức

Ngày: 10/11/2022
Nội dung bài viết

Cuốn sách “20 Hành Trang Cho Chuyến Xe Tuổi 20s” là “cẩm nang vào đời” của các bạn trẻ, dù là tác giả trẻ nhưng Nguyễn Mai Đức đã có những trải nghiệm và những thành tựu đáng nể. Thông điệp mà tác giả muốn gửi đến độc giả được gói gọn trong bốn chữ "học", "làm", "sống" và "đi".