[Review sách] - Chúng Ta Đều Sợ Trưởng Thành - Hyenam Kim

Ngày: 16/12/2022
Nội dung bài viết

Trưởng thành không chỉ lớn lên về mặt thể xác, mà cả trí tuệ, nhận thức, trách nhiệm. Trưởng thành là một ngưỡng cửa mới, đầy khó khăn và thách thức, là lúc để chúng ta tìm được bản ngả riêng của cuộc đời. Vì thế “Chúng ta đều sợ trưởng thành”, Hyenam Kim sẽ giúp chúng ta đối diện với sự trưởng thành một cách nhẹ nhàng hơn. Trưởng thành là khi chúng ta tận hưởng được sự tự do, có quyền quyết định bản thân và tìm được niềm vui, hạnh phúc thực sự.