[Review sách] - Dẫu Cho Sinh Mệnh Như Hạt Cát, Vẫn Mong Năm Tháng Tựa Bài Ca - Vãn Thu

Ngày: 19/09/2022
Nội dung bài viết

“Dẫu Cho Sinh Mệnh Như Hạt Cát, Vẫn Mong Năm Tháng Tựa Bài Ca” của tác giả Vãn Thu, một cuốn sách dành cho các bạn trẻ còn đang chông chênh với cuộc đời này, đang phải oằn mình chống chọi lại sự xoay vòng của cuộc sống. Rằng mỗi phút giây được sống hãy biến nó thành một bài ca hào hùng nhất cuộc đời mình, sống đơn giản thôi, yêu thương bản thân, yêu thương gia đình, trân trọng những khoảnh khắc của hiện tại, còn lại cứ để gió cuốn bay, hà cớ gì phải ôm nhiều phiền não làm gì.