[Review sách] - Thuật Đọc Tâm - Don Richard Riso, Russ Hudson

Ngày: 11/11/2022
Nội dung bài viết

“Thuật Đọc Tâm” cuốn sách giúp bạn đọc vị tâm lý loài người, được chắp bút bởi đồng tác giả Don Richard Riso và Russ Hudson. Cuốn sách phân tích theo hướng tâm linh và tâm lý của trí tuệ Enneagram, là công cụ để phát triển trí tuệ, giúp bạn vượt qua những chướng ngại tâm lý và điều hướng bản thân phát triển theo những điều tích cực hơn.