Thuê nhà cho nhân viên người nước ngoài có được tính vào chi phí thuế TNDN không?

Ngày: 29/09/2022 Xem: 228
Nội dung bài viết

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã mời và thuê chuyên gia nước ngoài về làm việc. Nhằm đáp ứng nhu cầu và tạo điều kiện làm việc tốt nhất doanh nghiệp lo chỗ ở cho nhân viên người nước ngoài trong thời gian công tác. Vậy thuê nhà cho nhân viên người nước ngoài có được tính vào chi phí thuế TNDN không? Các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để nắm rõ hơn về vấn đề này nhé!

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC quy định:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

[…]

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

[…]

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

b) Các Khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

- Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người nước ngoài trong đó có ghi khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với doanh nghiệp nước ngoài trong đó nêu rõ doanh nghiệp Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam thì tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do doanh nghiệp Việt Nam chi trả được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

[…]”

Như vậy,

Tiền thuê nhà cho nhân viên người nước ngoài được tính vào chi phí thuế TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định.

Trên đây, là bài viết THUÊ NHÀ CHO NHÂN VIÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ THUẾ TNDN KHÔNG? Hi vọng mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích nhất, từ đó giúp các doanh nghiệp, kế toán có thể khấu trừ, kê khai, quyết toán thuế đúng và nhanh nhất.

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT