20th June 2021

TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CÓ THỂ BỊ KHẤU TRỪ NẾU NỢ THUẾ, TRỐN THUẾ

Ngày: 20/06/2021 Xem: 70
Nội dung bài viết

Tiền lương, tiền công có thể bị khấu trừ nếu nợ thuế, trốn thuế? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này các bạn hãy cũng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Theo Điều 124, Điểm b Khoản 1 Điều 125 Luật Quản lý thuế 2019 quy định như sau:

“Điều 124. Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

1. Người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

2. Người nộp thuế có tiền thuế nợ khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế.

3. Người nộp thuế có tiền thuế nợ có hành vi phát tán tài sản hoặc bỏ trốn.

4. Người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế, trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt.

[…]

Điều 125. Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

[…]

b) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập;

[…]”

Căn cứ Điểm a Khoản 1, Điểm b Khoản 2, Khoản 4 Điều 32 Nghị định 126/2020/NĐ-CP:

“Điều 32. Cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập

1. Đối tượng áp dụng

a) Biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập được áp dụng đối với người nộp thuế là cá nhân bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được hưởng tiền lương, tiền công hoặc thu nhập tại một cơ quan, tổ chức theo biên chế hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ 06 tháng trở lên hoặc được hưởng trợ cấp hưu trí, mất sức.

[…]

2. Xác minh thông tin về tiền lương và thu nhập

[…]

b) Cá nhân bị cưỡng chế, cơ quan, tổ chức quản lý tiền lương hoặc thu nhập và các cơ quan, tổ chức liên quan phải cung cấp các thông tin về tiền lương và thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế cho cơ quan quản lý thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã cung cấp.

[…]

4. Tỷ lệ khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập đối với cá nhân

a) Chỉ khấu trừ một phần tiền lương, tiền công hoặc một phần thu nhập tương ứng với số tiền đã ghi trong quyết định cưỡng chế.

b) Tỷ lệ khấu trừ tiền lương, tiền công hoặc thu nhập đối với cá nhân không thấp hơn 10% và không quá 30% tổng số tiền lương, trợ cấp hàng tháng của cá nhân đó; đối với những khoản thu nhập khác thì tỷ lệ khấu trừ căn cứ vào thu nhập thực tế, nhưng không quá 50% tổng số thu nhập.

[…]”

Trên đây là bài viết tiền lương, tiền công có thể bị khấu trừ nếu nợ thuế, trốn thuế. Hi vọng sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích nhất