25th January 2022

Tiền phụ cấp ăn trưa, ăn giữa ca thì có bị tính thuế TNCN hay không?

Ngày: 25/01/2022 Xem: 152
Nội dung bài viết

Hiện nay, ngoài khoản tiền lương ra thì rất nhiều công ty còn hỗ trợ cho người lao động tiền phụ cấp ăn trưa, ăn giữa ca. Tùy vào điều kiện, tính chất công việc mà mỗi doanh nghiệp có mức phụ cấp này khác nhau. Vậy tiền phụ cấp ăn trưa, ăn giữa ca thì có bị tính thuế TNCN hay không? Trong bài viết này, sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn về vấn đề này.

Căn cứ theo Tiết g.5, Khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định như sau:

Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

[…]

g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

[…]

g.5) Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước.

[…]”

Như vậy, tiền phụ cấp ăn trưa, ăn giữa ca cho người lao động không quá mức quy định của pháp luật thì sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Theo Khoản 4 Điều 22 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì công ty thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng. Do đó, nếu vượt quá mức quy định này thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế.

Trên đây, là bài viết Tiền phụ cấp ăn trưa, ăn giữa ca thì có bị tính thuế TNCN hay không? Hi vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn.

DANH MỤC

Giới thiệu

Giới thiệu

CHI là blog cung cấp các thông tin bổ ích về kinh doanh, công nghệ và sách.

 

BÀI VIẾT XEM NHIỀU