1st December 2021

Xử phạt hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế

Ngày: 01/12/2021 Xem: 132
Nội dung bài viết

Người nộp thuế có hành vi khai sai, khai không đúng nội dung trong hồ sơ khai thuế là hành vi vi phạm pháp luật. Theo Khoản 2 Điều 17 Luật Quản lý thuế 2019, người nộp thuế phải phải có trách nhiệm: “Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.” Vì vậy, nếu doanh nghiệp, người nộp thuế có các hành vi vi phạm quy định này thì có thể sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn về các quy định xử phạt hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế.

Căn cứ Điều 12, Nghị định 125/2020/NĐ-CP, quy định Xử phạt hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế, cụ thể như sau:

“Điều 12. Xử phạt hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế không dẫn đến thiếu số tiền thuế phai nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu trong hồ sơ thuế nhưng không liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế, trừ hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai thuế, các phụ lục kèm theo tờ khai thuế nhưng không liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế;

b) Hành vi quy định tại khoản 3 Điều 16; khoản 7 Điều 17 Nghị định này.

“Điều 16. Xử phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn

[…]

3. Trường hợp người nộp thuế có hành vi khai sai theo quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều này nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tăng số thuế được miễn, giảm hoặc chưa được hoàn thuế thì không bị xử phạt theo quy định tại Điều này mà xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định này.”

“Điều 17. Xử phạt hành vi trốn thuế

[…]

7. Các hành vi vi phạm quy định tại điểm b, đ, e khoản 1 Điều này bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng không làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc chưa được hoàn thuế, không làm tăng số tiền thuế được miễn, giảm thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định này.”

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khai lại và nộp bổ sung các tài liệu trong hồ sơ thuế đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2 và điểm a khoản 3 Điều này;

b) Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ chuyển kỳ sau (nếu có) đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.”

Trên đây là bài viết XỬ PHẠT HÀNH VI KHAI SAI, KHAI KHÔNG ĐẦY ĐỦ CÁC NỘI DUNG TRONG HỒ SƠ THUẾ. Hi vọng mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích, từ đó tìm hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật nhằm tránh những sai sót không đáng có.