Đơn xin tạm nghỉ học

Ngày: 06/07/2022 Xem: 104
Nội dung bài viết
Đơn xin tạm nghỉ học

Mẫu đơn xin tạm nghỉ học

Vì lí do nào đó mà các bạn sinh viên không thể tới lớp học theo dự kiến và có dự định nghỉ học vào một khoảng thời gian cụ thể. xin giới thiệu tới các bạn Mẫu đơn xin tạm nghỉ học dành cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên. Mời các bạn cùng tham hảo nội dung chi tiết.

Mẫu cam kết của phụ huynh và học sinh không vi phạm nội quy trường, lớp

Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên

Biên bản họp phụ huynh học sinh đầu năm

Cách viết đơn xin nghỉ học dành cho học sinh, sinh viên

Mẫu đơn xin tạm nghỉ học

Nội dung chi tiết của Mẫu đơn xin tạm nghỉ học như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

ĐƠN XIN TẠM NGHỈ HỌC

Kính gửi:………………………………………………

Tôi tên:.............................................................. Mã số sinh viên:..........................................................

Ngày sinh:................ Hộ khẩu thường trú:............................................................................................

...............................................................................................................................................................

Hiện đang học lớp (ngành):............................... Khóa:..........................................................................

Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính qui) tại trường ………….............................................................

Nay tôi làm đơn này gửi đến Ban Giám Hiệu Trường …….. cho phép tôi được tạm nghỉ học ............

học kỳ tại Trường ……..... kể từ học kỳ …..... năm học .....……đến học kỳ …..... năm học….............

Lý do xin tạm nghỉ:.................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu.

............. , ngày tháng năm 20....

Người làm đơn

(ký tên, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của địa phương

Ý kiến của khoa

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT